Galerie De Roos van Tudor
 

Abe Gerlsma

 
Abe Gerlsma
 

In het indrukwekkende oeuvre van Abe Gerlsma (1919-2012) uit Franeker staat het Friese platteland centraal. Gerlsma had het vermogen om het meest wezenlijke kenmerk van het Friese landschap te treffen: de werking van licht. Hij was zijn hele kunstenaarsleven lang geboeid en gefascineerd door tegenlicht in het Friese landschap. Friesland in tegenlicht, binnen- en buitendijks, was het belangrijkste thema in zijn artistieke werk.


 

 
 

 

 

 

 
     
 
1  2  3  4  5 


110. Eernewoude

111. 't Waed

112. Op 'e pole

 

 
     
 
113. Skutsjes

114. Skiep butendijks

115. Drooggevallen botter

 
     
 
116. Westerpoort Franeker

117. Arkens Franeker

118. Wegje Schingen

 

 
     
 


119. Dokkumer_Ee

120. Peins

121. Friese zeedijk bij Marrum

 

 
     
 
122. Slikaanwinning bij Marrum

124. Fiskers Fluessen

126. Jouswier

 

 
     
 
127. Petgatten

128. Noorderbolwerk Franeker

130. Westernijkerk

 

 
     
 
131. Bij de boschplaat

133. Melkerstiid kleurets

138. Hynstermerk

 

 
     
 
140. Hegebeintum

143. Yn e finne

145. Dykje Lytse Lollum

 

 
     
 
147. De Belg

149. Warstiens

150. Graanpakhuizen Franeker.jpg

 

 
     
 
151. Slachtedyk Westhem

153. Wynmetor

154. Sanfirden

 

 
     
 
1  2  3  4  5 
 
     
 

© Galerie De Roos van Tudor    Disclaimer    Privacy policy