Galerie De Roos van Tudor
 

Abe Gerlsma

 
Abe Gerlsma
 

In het indrukwekkende oeuvre van Abe Gerlsma (1919-2012) uit Franeker staat het Friese platteland centraal. Gerlsma had het vermogen om het meest wezenlijke kenmerk van het Friese landschap te treffen: de werking van licht. Hij was zijn hele kunstenaarsleven lang geboeid en gefascineerd door tegenlicht in het Friese landschap. Friesland in tegenlicht, binnen- en buitendijks, was het belangrijkste thema in zijn artistieke werk.


 

 
 

 

 

 

 
     
 
1  2  3  4  5 


77. Kerkstraat Bolsward

78. Langs de Friese zeedijk

79. Grouw

 

 
     
 
80. Minnertsga

81. Sloten

82. Giethoorn

 
     
 
83. Eernewoude

84. Gelderse IJssel

85. Koolzaadvelden

 

 
     
 


86. Botniasteeg Franeker

87. Tjotter

88. Wegje Kingmatille

 

 
     
 
90. Grote kerk Leeuwarden

91. Fluessen

92. Wijde Ee

 

 
     
 
93. Modderige bol

94. Oude Venen

95. Doarmjende skiep

 

 
     
 
96. Maitiid

97. Hjerst

98. Ried

 

 
     
 
99. Martinikerk Franeker preekstoel

100. Iere moarn

102. Vijfhuizen Franeker

 

 
     
 
104. Zwanen

105. Formerum Terschelling

106. Branding.jpg

 

 
     
 
107. De baai Terschelling

108. Noorderhaven Harlingen

109. Ynthema Sleat

 

 
     
 
1  2  3  4  5 
 
     
 

© Galerie De Roos van Tudor    Disclaimer    Privacy policy