Galerie De Roos van Tudor
 

Abe Gerlsma

 
Abe Gerlsma
 

In het indrukwekkende oeuvre van Abe Gerlsma (1919-2012) uit Franeker staat het Friese platteland centraal. Gerlsma had het vermogen om het meest wezenlijke kenmerk van het Friese landschap te treffen: de werking van licht. Hij was zijn hele kunstenaarsleven lang geboeid en gefascineerd door tegenlicht in het Friese landschap. Friesland in tegenlicht, binnen- en buitendijks, was het belangrijkste thema in zijn artistieke werk.


 

 
 

 

 

 

 
     
 
1  2  3  4  5 


43. Waddenzee

44. 1945

45. Wilgen Heech Wetter

 

 
     
 
47. Waterpoort Sneek

48. Havenbrug Harlingen

49. Waterpoort Sneek

 
     
 
51. Simmernacht

52. Dronrijp

53. Van Harinxmakanaal Franeker

 

 
     
 


54. Heerenveen 1945

55. Zuiderzeebotters

56. Haven Harlingen

 

 
     
 
58. Polderland

59. Dize

60. Hjerst

 

 
     
 
61. Skiep bij de hikke Winter

62. Winter yn 't Wetterlan

63. Waddenzee

 

 
     
 
64. Waddenzee

65. Gewerf Kanselarij Leeuwarden

66. Torenstraat Leeuwarden

 

 
     
 
67. Trekweg Deinum

68. Winterstemming

69. Oan e alddyk

 

 
     
 
70. Intocht Canadezen

71. Poortje Ned. Herv. kerk Franeker

72. Nieuwestad Leeuwarden

 

 
     
 
74. Torenstraat Leeuwarden

75. Torenstraat Leeuwarden zwart/wit

76. Martinikerk Sneek

 

 
     
 
1  2  3  4  5 
 
     
 

© Galerie De Roos van Tudor    Disclaimer    Privacy policy