Galerie De Roos van Tudor
 

Lotte Middendorp

 
Lotte Middendorp
 

Het maken van foto's en video is voor mij een onderweg zijn, een voortdurend zoeken naar een vorm voor de verschillende thema's die ik belangrijk vind voor mijn werk: natuur, tijd en stilte. Het is een zoeken in het weten en het besef dat de vorm, de absolute vorm zich niet laat vinden, ondanks het feit dat dit zoeken juist mijn verlangen bepaalt tot het maken van de kunst zoals ik die maak. Het is niet de anekdote die me interesseert, maar juist het aanbrengen van meerdere lagen in mijn beelden.


Natuur
Het verhaal dat ik wil vertellen begint in Akkrum, een plaats midden in het Friese Merengebied, de plaats ook waar ik ben opgegroeid. Mijn gehechtheid aan dat (Friese) landschap speelt een centrale rol in mijn foto- en videowerk, waarbij ik tracht om het regionale op te tillen naar het universele. Immers, waarom zou een plaats als Akkrum niet het centrum van de wereld kunnen zijn?


Tijd
Er is bij mij een diep menselijk verlangen om samen te vallen met de natuur zelf en daar vorm aan te geven. Het gaat mij om een ervaring die in al zijn zintuiglijkheid niets te maken heeft met een lineair verlopende tijd, maar alles met een innerlijke tijd. Voor mij is de natuur in essentie amoreel, ze oordeelt niet. Ze is onvoorwaardelijk. Zoals de tijd van de klok niet dezelfde is als die van de pols, zo laat mijn werk ook andere vormen van dualiteit zien. Zo is er aan de ene kant het sterke verlangen naar de overgave en het willen samen vallen met de natuur zelf - het sublieme moment - en aan de andere kant is er het besef tekort te schieten ten aanzien van het overweldigende en het ontzaggelijke van diezelfde natuur.


Stilte
Met het weg laten van woorden en het gebruik maken van geluiden die er op dat moment werkelijk zijn, schep ik een stil ''blank canvas''. Door deze werkwijze wil ik me onttrekken aan het anekdotische, eendimensionale verhaal. Het is een van de redenen waarom mijn beelden op verschillende manieren kunnen worden beschouwd en ge´nterpreteerd. Daarnaast leven we in het huidige mediatijdperk onder het juk van een continue communicatiestroom waardoor mijn verlangen naar een persoonlijke innerlijke stilte versterkt wordt.


"De lichamelijkheid van het wad"
Het ontstaan van mijn films gebeurt altijd heel Intu´tief. Zonder vooropgezet plan begin ik met het vastleggen van de mogelijkheden die de specifieke plek me biedt waarbij ik mezelf en mijn omgeving ensceneer en esthetiseer in de zoektocht naar een hernieuwd 'thuiskomen'. Met De lichamelijkheid van het wad plaats ik mezelf in de landschapscontext van het wad, de bodem van de zee, het slik. Ik onderzoek met het maken van deze film hoe ik mij verhoud tot de plek door mijn lichaam in te zetten en de natuur op een zintuiglijke manier af te tasten. Door het aanbrengen van een 'tweede huid' (het slik) onderneem ik een serieuze poging om op te gaan- en samen te vallen met dit landschap.

 

 
 

 

 

 

 
     
 


 

 
     
 

  (50x100)

 
     
 

 

 
     
     

© Galerie De Roos van Tudor    Disclaimer    Privacy policy