Galerie De Roos van Tudor
 

Maartje Roos

 
Maartje Roos krijgt de Talentprijs 2021 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Frysl‚n.

 

Maartje Roos maakt geen foto’s, ze creŽert beelden, schilderachtige beelden waar de mens en de wereld maakbaar lijken. Met behulp van haar creatieve geest, inlevingsvermogen, fotografische kennis en het digitale palet zet Maartje de werkelijkheid naar haar hand.

Haar fotografie is dus geen exacte weergave van de werkelijkheid maar een uit fotografische beeldelementen opgebouwde constructie van wat zij met de foto wil vertellen. ’Schilderijen’ is de gedachte die zich al snel aandient bij het bekijken van haar indrukwekkende portfolio.

 

 

Zo’n fotokunstwerk van Maartje begint met een schets in haar hoofd. Die gedachte zet ze om in beeld. Niet een kwestie van snel een plaatje schieten, maar een heel proces. Daarbij doet ze alles zelf: onderzoek, locatie, modellen, kleding, belichten, fotograferen en bewerken.

 

Het moeilijke is dat het wťl gefotografeerd moet worden, dus het moet er wel zijn of gemaakt kunnen worden. Een schilder zou elementen van een foto kunnen gebruiken en naschilderen, dat gaat bij Maartje natuurlijk niet op. Authenticiteit vindt ze belangrijk. Daar bedoelt ze mee dat het gefotografeerde beeldelement daadwerkelijk een relatie met het verhaal moet hebben. Het maken van de fotokunstwerken is erg arbeidsintensief waar ook veel onderzoekstijd in zit. “Ik wil wel dat het verhaal en de beeldelementen kloppen”.

 

Identiteit, natuur en historie is een terugkerend thema in haar werk.

Haar fotobeelden zijn kleine zoektochten naar de verbinding van heden en verleden en naar de invloed van dat verleden op de huidige tijd. Niet dat Maartje een antwoord wil geven maar ze laat zien hoe het was en de kijker mag zelf zijn of haar gedachten er over laten gaan.

“Ik vraag mijzelf namelijk vaak af hoe het was, hoe men leefde, wat voor functie bepaalde

gebouwen hebben gehad, waarom iets eruit ziet zoals het eruit ziet, of wie er achter die

bekende historische naam schuilt en hoe belangrijk afkomst en de geschiedenis van die plek

of streek is...”.

 

 

 
  In voorbereiding solo expositie van 22 januari –27 februari 2022

  

      "Lotje"

 

 

Fine art fotografie

 

"Anemone Coronaria"

 

"Nacht Merrie"

 

  Jan Jacob Slauerhoff Leeuwarden, Voorstreek 26,
  voor het ouderlijk huis 
Nazomer 1919
Slau en Simon Vestdijk bezoeken Leeuwarden. Ze kenden elkaar zijdelings van de HBS en studeren medicijnen in Amsterdam, terwijl de bewondering voor elkaars schrijf- en dichtkunst hen verbindt.

 

"Willem Lodewijk van Nassau"  Us Heit       Leeuwarden
Het Stadhouderlijk Hof, najaar 1587

Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland, vertrekt naar Franeker om afspraken te maken over de huwelijksvoltrekking tussen hem en zijn nicht Anna, dochter van Willem van Oranje.


Het Stadhouderlijk Hof in de sfeer van 1587. Alleen de poort achter het paard en vorm van het gebouw is er nog. Naar aanleiding van bestaande schetsen van die tijd wist ik de sfeer van toen.
Door delen van nu nog aanwezige gebouwen, hek, of straat te fotograferen in Leeuwarden op het juiste moment, met het juiste licht en vervolgens alles met photoshop ťťn geheel er van te maken ben ik weer teruggegaan in de tijd.

Willem Lodewijk van Nassau is heel verre familie van onze huidige koning en destijds een populaire stadhouder. Hij trouwde met zijn jeugdliefde, Anna van Nassau. Anna overleed al op jonge leeftijd, toen ze zwanger was van hun eerste kind. Willem Lodewijk is uit respect voor haar nooit hertrouwd en heeft geen nakomelingen gekregen. Toch ging hij de geschiedenis in als ‘us heit’, onze vader, vanwege zijn enorme inzet voor Friesland. Willem Lodewijk was kapitein-generaal van het leger van Friesland en bouwde samen met zijn neef prins Maurits van Oranje opperbevelhebber van het Staatse Leger in de strijd tegen de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog en het nieuwe Nederland op.   Hij behaalde niet alleen militaire successen maar richtte bijvoorbeeld ook de Franeker Universiteit op in 1585. Na zijn dood ging het stadhouderschap over op zijn broer. Deze Ernst Casimir is de verre voorvader van onze huidige koning Willem Alexander.

 

  "Goud Fries"
Ode aan het Friese hoen en Fries Harlinger tegelwerk.

 

Groninger Hogeland | Oude tijden herleven

 

 

 

Nooi de starm

 

 

Drentse heide | Oude tijden herleven

 
 
 
 
 
   

© Galerie De Roos van Tudor    Disclaimer    Privacy policy