Galerie De Roos van Tudor
 

1987 - 2012

25 jarig jubileum Galerie De Roos van Tudor
 
In 2012 bestond Galerie De Roos van Tudor 25 jaar. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan heeft Galerie De Roos van Tudor op diverse locaties exposities georganiseerd van verschillende kunstenaars.

 

 

 

 
   

Historie van de naam De Roos van Tudor


verteld door Thom Mercuur

Mijn ouders dreven een antiekzaak op de Herenwal in Heerenveen en aan de rotonde verkocht ik oude volkskunst en organiseerde er tentoonstellingen van hedendaagse kunst. Met mijn vader ging ik op bezoek bij antiquair Dokter. Deze kwam vaak in Engeland en kocht daar antiek en curiositeiten. Mijn vader kocht bij hem enige antieke stukken en mijn aankoop beperkte zich tot wat kleinoden, waaronder een heel mooi boekbandje, gehoogd met zilver- en gouddraad waarin uitgespaard een rood gekleurde roos. De roos van Tudor, wapen en symbool van het Engelse koningsgeslacht de Tudors.


Frits Knuf een bevriende muziekantiquair kocht het prachtige boekbandje van mij voor Fl. 125,00; ik had die dag Fl. 50,00 verdient. Frits trakteerde mij een jaar later op een etentje en vertelde dat hij het boekbandje verkocht had aan collega antiquair Emmering uit Amsterdam voor Fl. 1000,00.


Toen ik in 1970 als conservator van museum het CoopmanshŻs in Franeker mijn tweede tentoonstelling opende was daar Frits Knuf ook bij aanwezig.Hij vertelde dat hij lekker gegeten had op uitnodiging van Emmering. Deze had het boekbandje verkocht aan een Londense antiquair voor Fl. 35.000,00.


In 1976 kreeg ik een catalogus onder ogen van het veilinghuis Sotheby uit Londen. Daarin stond het boekbandje in full color afgebeeld met het onderschrift dat het boekbandje gemaakt was door Maria I uit het geslacht Tudor, dat regeerde van 1553 tot 1558. Het Victoria & Albert museum kocht het op de veiling aan voor Fl. 140.000,00.


Toen ik in 1985 als kunsthandelaar een pand betrok aan de Eise Eisingastraat in Franeker met een ietwat Engels aandoende gevel, was de naam "De Roos van Tudor" gauw bedacht.


In 1987 nam Anita van Os het pand over en vestigde hierin Galerie de Roos van Tudor .


 
 

Galerie De Roos van Tudor op tournee in 2012


13 januari - 18 februari
Grote Kerk, Leeuwarden

"De kerken van Abe Gerlsma "
Schilderijen en grafieken van Abe Gerlsma

19 januari - 1 mei
Museum BelvedŤre, Oranjewoud


Soli kabinet schilderijen van Robert Zandvliet

11 februari - 15 april
Museum Joure, Joure


Schilderijen van Gerard Boersma

10 maart - 22 april
Fries Museum, Leeuwarden

"Fabelgestalten & Superhelden"
etsen en tekeningen van José Witteveen

14 april - 30 juni
Tresoar, Leeuwarden

"Ontmoetingen" - Friesland in beeld en kaart -
Hedendaagse landschappen : groepsexpo met o.a. Gerrit Benner, Willem van Althuis, Sjoerd de Vries, Abe Gerlsma en Jopie Huisman met landkaarten uit de collectie van Tresoar in samenwerking met Kester Freriks, schrijver en journalist

27 april - 17 juni
Museum het Hannemahuis, Harlingen

"Waterland"
schilderijen van Ton Bouchier en Henk Krist

6 mei - 1 september
Martinikerk, Franeker

"Licht"
schilderijen van Nick Seijkens
sculpturen van Jan Tregot

26 mei - 1 juli 2012
Natuurmuseum Frysl‚n, Leeuwarden

"Tere schoonheid"
schilderijen van Grietje Huisman

1 juni - 3 juni 2012
Vliet 106, Franeker

Beeldentuin
o.a. Evert van Hemert, Caro Kroon, Hanneke Roelofsen

7 juli - 24 augustus 2012
Tresoar, Leeuwarden

"Johannes Elsinga en tijdgenoten"
schilderijen

1 september - 14 oktober 2012
Museum DR8888, Drachten

"Fier"
Schilderijen van Ton Mertens

16 september - 3 december 2012
Fries Scheepvaart Museum, Sneek

"Wetter"
Schilderijen en etsen van Abe Gerlsma

2 november - 11 november 2012
Metaalwarenfabriek Paul Kuppel BV, Oosterwolde

"Kunst werkt"
Presentatie van de kunstenaars van de galerie

 
     

© Galerie De Roos van Tudor    Disclaimer    Privacy policy